Ekolife družstvo Orlické Záhoří, oblast pro členy, jiným neužitečné.

Výroční členská schůze 17. prosince 2018

   Ekolife - družstvo Orlické Záhoří, Orlické Záhoří čp. 8, 517 64 Orlické Záhoří, IČO 46505857, Ing. Ondřej Hulc - předseda

   Věc: Pozvánka na výroční členskou schůzi

   Vážení členové,

   Zvu Vás tímto na výroční členskou schůzi Ekolife - družstvo Orlické Záhoří,
   která se bude konat v pondělí 17. prosince 2018 od 9.00 hod v kanceláři družstva na adrese Orlické Záhoří 8.

   Program schůze :

      1) Volba orgánů členské schůze
      2) Schválení programu jednání členské schůze
      3) Schválení účetní závěrky Družstva za rok končící 31. prosince 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2017.
      4) Informace o přípravě změny stanov
      5) Závěr

   S pozdravem

   Ing. Hulc Ondřej

   V Orlickém Záhoří dne 28. 11. 2018

Historie zveřejnění informací pro členy

dne událost popis
29.11.18 Vložena pozvánka na Výroční členskou schůzi 17.12.2018 Pozvánka v PDF (2 MB)
07.06.17 Vložena pozvánka na Výroční členskou schůzi 26.06.2017 Pozvánka v PDF (0,1 MB)
29.05.16 Vložena pozvánka na Výroční členskou schůzi 19.06.2016 Pozvánka v PDF (2 MB)
01.12.15 Vložena pozvánka na Výroční členskou schůzi 21.12.2015 Pozvánka v PDF (2 MB)
Ekolife - družstvo Orlické Záhoří, Orlické Záhoří č.p. 8, PSČ 51764, IČO 46505857, Spisová značka: Dr 158 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové